Влез в играта
 Информация за стадиона Žehra Golden Knights
 Име на стадиона Durex arána 
 Капацитет на стадиона 11111 места 
 Тренировъчен център 190 % (190%) 
 Възстановителен център 151 % (151%) 
 Младежка школа 100 % (100%) 
 Подръжници 33 % (33%) 
 Скаутски отдел 95 % (95%) 
 Маркетингов отдел 65 % (65%) 

TOП ЛИГИ