Kirjaudu peliin

Harjoittelu
Harjoittelu lasketaan automaattisesti joka päivä ottelun jälkeen. Harjoittelun asetus tehdään kahdessa vaiheessa: harjoitteluaikataulujen luonti ja asettaminen (Aikataulut -sivu) ja pelaajien liittäminen aikatauluihin (Harjoittelu -sivu).

Aikataulut

Harjoittelumoodi tarkoittaa toimintojen asettamista, joita pelaaja harjoittelee koko päivän ajan. On mahdollista luoda jopa 30 moodia harjoiteltavien ominaisuuksien ja harjoittelun keston perusteella.

Esimerkiksi keskushyökkääjän harjoittelumoodi voisi näyttää tältä :
Hyökkäys:40%, Laukominen:30%, Voima:30%, Lepo:0%
Kutsumme sitä nimellä "Hyökkäys-100"
Tämä asetus tarkoittaa, että pelaaja harjoittelee 40% harjoitteluajasta hyökkäystaitoa, 30% harjoitteluajasta laukaisua 30% harjoitteluajasta voimaa.

Harjoittelutavan asettamisen lisäksi ominaisuuksien harjoittelun kokonaisaika riippuu myös harjoitteluintensiteetistä. Se voidaan vaihtaa Aikataulut -sivulla ja koskee vain pelaajia jotka eivät pelaa ottelussa.
Pelaajat jotka pelaavat ottelussa valitsevat harjoittelun voimakkuutensa automaattisesti energiatasostaan riippuen.

Jos harjoittelun voimakkuus on asetettu arvoon 80% pelaaja joka on liitetty moodiin "Hyökkäys-100" jakaa harjoitteluaikansa tähän tapaan: :
Hyökkäys:32%, Laukominen:24%, Voima:24%, Lepo:20%
Pelaaja harjoittelee ominaisuuksia asetettujen aikojen ja harjoittelun intensiteetin mukaan, jäljellä olevan ajan hän käyttää rentoutumiseen.

Pelaajan lepääminen voidaan asettaa suoraan harjoittelumoodiin käyttämättä 100% harjoitteluajasta, merkitsemätön aika asetetaan automaattisesti rentoutumiseen. Jos muutetaan moodia "Hyökkäys-100" :
Hyökkäys:20%, Laukominen:15%, Voima:15%, Lepo:50%
ja kutsutaan sitä nimellä "Hyökkäys-50",
itse harjoitus toteutetaan tällä tapaa: (kun harjoittelun voimakkuus on asetettu arvoon 80%) :
Hyökkäys:16%, Laukominen:12%, Voima:12%, Lepo:60%

Ottelussa pelaaville pelaajille ei tarvitse asettaa erikseen lepoa - he lepäävät ottelun jälkeen automaattisesti energiatasonsa mukaan!

Harjoittelu
Kaikkien terveet pelaajien taitojen kehittyminen ja päivittäinen harjoittelun eteneminen näkyvät harjoittelusivulla kohdassa (Har%). Voit asettaa harjoitteluaikataulun jokaiselle pelaajalle merkitsemällä valintaruudun. Sinun täytyy varmistaa harjoitteluasetuksiin tehdyt muutokset klikkaamalla Hyväksy.

Pelaajat, joiden harjoittelu on asetettu moodiin 'Vapaa' eivät harjoittele (vaikka he pelaisivat ottelussa) ja toipuvat hitaammin!
Pelaaja, jonka energiataso on vähemmän kuin 20% on liian uupunut harjoittelusta, ja hän valitsee automaattisesti 'Vapaa'-aikataulun!

Pelaajat
Jokaisella pelaajalla on 11 perusominaisuutta jotka vaikuttavat hänen suoritukseensa ottelussa ja muita jotka vaikuttavat pelin muihin alueisiin.

Maalivahti
Pelaajan kyky pelata maalivahtina - vaikuttaa yhdessä nopeuden kanssa kykyyn pysäyttää laukauksia.

Puolustus
Puolustajilla tämä kyky on pääasiallinen vastustajan hyökkäysten torjumisessa. Tietenkin myös hyökkääjät tarvitsevat puolustuskykyä, mutta vähemmän kuin puolustajat, koska heidän pääkykynsä on hyökkäys.

Hyökkäys
Kenttäpelaajien taito ja kyvyt hyökkäyksessä, koskee pääasiassa hyökkääjiä (toimii samalla tavoin puolustajilla kuin puolustaminen hyökkääjillä).

Laukominen
Laukomistaitoa kenttäpelaajat käyttävät maalien laukomiseen.

Syöttäminen/kiekonkäsittely
Kenttäpelaajilla hyvät tai huonot syötöt voivat lisätä (tai vähentää) laukojan maalintekomahdollisuutta. Tämä on tärkeä taito kaikille keskushyökkääjille, koska heidän päätehtävänsä on syöttää kiekkoa ja luoda hyviä maalintekotilanteita.
Maalivahdilla käytetään 'Kiekonkäsittely/Syöttäminen' -arvoa, joka kertoo hänen kyvyistään käsitellä kiekkoa ja jakaa sitä eteenpäin torjunnan jälkeen. Alhainen kiekonkäsittely tarjoaa vastustajalle enemmän paluukiekkoja. Näistä paluukiekoista on suurempi mahdollisuus tehdä maali kuin normaaleista laukauksista.

Voima
KEskushyökkääjä käyttää voimaa (hyökkäyksen ohella) aloitusten voittamiseen, ja kaikki kenttäpelaajat käyttävät sitä puolustamiseen. Yhdessä sopivan ketjun aggressiivisuuden kanssa voimaominaisuus voi lisätä ketjun pelin hallintaa.

Nopeus
Tätä ominaisuutta käyttävät kaikki pelaajat - päätaitona maalivahdeilla ja toissijaisena kenttäpelaajilla.

Itsehillintä
Kenttäpelaajilla alhainen itsehillintä johtaa korkeaan jäähyjen määrään - jäähyjen määrään vaikuttaa myös ketjun aggressiivisuus.
Maalivahdeilla alhainen itsehillintä voi johtaa nopean useamman maalin päästämisen jälkeen itseluottamuksen ja keskittymisen häviämiseen. Tämä saa hänet pelaamaan surkeasti ottelun loppuajan. Otteluraportissa se näkyy tekstinä 'Maalivahdilla meni tilapäisesti itseluottamus'.

Nämä ominaisuudet kehittyvät harjoittelussa ja myös ottelujen aikana. Kehittymisen määrä ottelun aikana riippuu pelaajan pelipaikasta. Harjoittelun asetukset ja ominaisuuksien kehittymistavat on kuvattu tarkemmin seuraavan otsikon alla: Harjoittelu.

Seuraavat ominaisuudet vaikuttavat suoraan pelaajien suorituksiin ottelussa, mutta ne muuttuvat toisten periaatteiden mukaan kuin aikaisemmin esitellyt ominaisuudet :

Energia
Pelaajien väsyminen otteluissa rippuu jääajasta ja näin ollen heidän energiansa vähenee. Maalivahdin väsyminen riippuu maalia kohti tulevista laukauksista. Pelaajan energian menettämisellä on seuraavanlainen vaikutus hänen suoritukseensa: jos pelaaja menettää 30% energiastaan, ominaisuudet kokonaisuus, puolustus, laukominen, voima ja nopeus heikkenevät ottelun ajaksi 30%:lla. Tämä pätee myös kun pelaaja aloittaa ottelun alemmalla energiatasolla.
Pelaajien energia vähenee ja kasvaa myös harjoittelun aikana riippuen asetetuista harjoitteluvaiheista. Pelaajat toipuvat yön aikana riippumatta harjoitteluasetuksista. Hyvin väsyneillä pelaajilla (joilla on vähemmän kuin 60% energiaa) on korkeampi loukkaantumisriski.
Ottelun yksityiskohtaisessa tarkastelussa näet pelaajien energian ennen ottelua ja sen jälkeen sarakkeessa Ene.

Kunto, kokemus
Korkea kunto ja kokemus tekevät pelaajalle mahdolliseksi hänen kykyjensä tehokkaamman käytön. Toisaalta alhainen kunto ja kokemus kasvattavat suurten mokien tekemisen mahdollisuutta.

Kunnon tehtävä on edustaa pelaajan tämänhetkistä fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Siihen eivät siis vaikuta suoraan pelisuoritukset tai harjoittelu. Kuntoon vaikuttavat tekijät kuten pelaajan yksityiselämä eivät ole yleensä mukana pelissä. Kunnolla on suunta johon se muuttuu joka päivä; paras tapa ottaa huomioon tämä muutos on korvata heikkokuntoiset pelaajat parempikuntoisilla. Suunta voi muuttua jokaisessa pelipäivityksessä ja kasvusuunnan saamiseen voivat hieman vaikuttaa seuraavat tekijät :
- kevyt tai keskitasoinen harjoittelu (koskee vain pelaajia jotka eivät pelaa ottelussa)
- hyvä ottelusuoritus

Loukkaantuneiden pelaajien kunto laskee hieman heidän loukkaantumisensa aikana.

Pelaajat saavat kokemusta vain otteluista. Eniten kokemusta saa tärkeistä otteluista, kuten pudotuspeli- tai maajoukkueotteluista.

Muut pelaajan ominaisuudet :

Ikä
Pelaajan ikä kasvaa jokaisen kauden päätteeksi yhdellä vuodella. Kun pelaaja saavuttaa peli-iän lakipisteen, hänen ominaisuutensa alkavat hiljalleen heikentyä.

Sopimus
Sopimuksen jäljellä olevien päivien määrä.
Jokaisen pelaajan tietoruudulla on vaihtoehto "Erota pelaaja". Erotetut pelaajat joiden lahjakkuus on alle 40 lopettavat välittömästi, muut yrittävät löytää uuden joukkueen.
Kaikkien pelaajien sopimuksia jatketaan automaattisesti, mikäli joukkueella on tarpeeksi rahaa heidän allekirjoitusbonuksiinsa.

Loukkaantuminen
Loukkaantumisen laatu ja pelaajan loukkaantumisen kesto päivissä.

Palkka
Pelaajan päiväpalkka hänen nykyisen sopimuksensa aikana.
Joukkueen ulkomaalaispelaajat saavat sopimuspalkkansa lisäksi bonuksen, jonka määrä on 15%.

Kotimaa
Kansallisuus.

Joukkue
Joukkue jonka kanssa pelaaja on tehnyt tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen.

Lahjakkuus
Hyvin tärkeä ominaisuus joka ei vaikuta suoraan suorituksiin otteluissa mutta jolla on tärkeä vaikutus harjoittelun tehokkuuteen. Myöskin kun ominaisuuden arvo saavuttaa 150% lahjakkuudesta, sen harjoittelunopeus hidastuu merkittävästi.
Lahjakkuus määritellään pelaajan "syntymän" kohdalla ja se ei muutu myöhemmin.

Potentiaali
Jokaisella pelaajalla on peli-iän lakipiste. Kun hän tulee tähän ikään, hänen kykynsä alkavat heiketä. Potentiaalia-arvo vähenee vähitellen pelaajan vanhetessa ja 0%:ssa oleva potentiaali tarkoittaa että pelaaja on saavuttanut peli-ikänsä lakipisteen..
Käytännön ero 20%:n ja 50%:n potentiaalin pelaajien välillä on, että 20%:n pelaaja saavuttaa peli-ikänsä lakipisteen aikaisemmin ja hänen kykynsä alkavat heiketä aikaisemmin.

Taitoindeksi
Taitoindeksi on pelaajan pääominaisuuksien (paitsi kunnon ja kokemuksen) summa.

Maalivahdin heikko kohta
Maalivahdin heikkoon kohtaan tähtäävillä pelaajilla on parempi mahdollisuus tehdä maali. Tämä ominaisuus näkyy vain pelaajan tämänhetkiselle joukkueelle.
Joukkueen laukauksien suuntaamisen voi asettaa ottelun asetussivulla. Jos laukaukset tähdätään normaalisti, ne jakautuvat tasaisesti eri puolille. Tämä asetus näkyy myös otteluraporttisivulla - vain omat ottelusi.

Tähdet
Tähtiä ilmaisee pelaajan tähtiaseman. Jokaisessa liigaottelussa valitaan kolme tähteä; nämä pelaajat ovat suositumpia fanien keskuudessa ja heistä tulee vähitellen tähtipelaajia.
Pelaajien ominaisuuksien tarkastelussa voit seurata pelaajien etenemistä, joilla ei vielä ole tähtiasemaa. Se näkyy scouttausosaston tutkimusten tuottamana prosenttituloksena.
Seuraava pelaajan tähtiasemaa kasvattava tekijä ovat tilastolliset kategoriat jotka arvioidaan jokaisen runkosarjan lopuksi. Näitä ovat :
Kanadalaistyyppinen tuotteliaisuus - pelaajat rankataan maalien ja syöttöjen kokonaismäärään perusteella.
Paras laukoja - pelaajat rankataan tehtyjen maalien perusteella.
Paras puolustaja - puolustajat rankataan päästettyjen maalien ja laskettujen syöttöjen mukaan. Tämä kategoria sisältää jokaisen pelaajan joka on pelannut kaikki liigaottelunsa puolustajan paikalla.
Paras maalivahti - maalivahdit rankataan torjuntaprosentin perusteella. Tämän kategoria sisältää vain maalivahdit jotka ovat pelanneet vähintään puolet liigaotteluista maalivahdin pelipaikalla.

Mikä rooli tähtipelaajilla sitten on joukkueessa? Epäilemättä tähdet haluavat korkeampia palkkoja, mutta heillä on myös hyvää vaikutusta - otteluihin tulee enemmän katsojia ja fanituotteet käyvät kaupaksi.
Lista kaikista joukkueen tähtipelaajista löytyy valikosta "Pelaajat", "Tähdet".
Jos tähtipelaaja vaihtaa liigaa hänen tähtiarvonsa kärsii hieman.

Tyytyväisyys
Pelaaja on tyytyväinen jos hän saa tarpeeksi mahdollisuuksia pelata liigaotteluissa. Tyytyväisyys vaikuttaa vain suojaamattomiin pelaajiin - tarkista tämän oppaan kohta Kaupat.

Tyytyväisyyden tasot :
omistautunut
onnellinen
tyytyväinen
mielissään
neutraali
hermostunut
tyytymätön
synkkä
kapinallinen

Uskollisuus
Ominaisuus, joka vaikuttaa uuden sopimuksen allekirjoittamisen mahdollisuuteen ja muotoon pelaajan kanssa, josta tulee vapaa agentti.
Sopimusvaihtoehdot:
1. sopimuksen kesto 70 päivää, allekirjoitusbonus 0, pelaajan palkka on hänen peruspalkkansa sekä 1/70 cast z 45% korkeimmasta toisesta joukkueesta tulleesta tarjouksesta
2. sopimuksen kesto 70 päivää, allekirjoitusbonus 40% korkeimmasta toisesta joukkueesta tulleesta tarjouksesta, palkka laskettuna vakiokaavalla
3. sopimuksen kesto 140 päivää, allekirjoitusbonus 70% korkeimmasta toisesta joukkueesta tulleesta tarjouksesta, palkka laskettuna vakiokaavalla
4. sopimuksen kesto 210 päivää, allekirjoitusbonus 100% korkeimmasta toisesta joukkueesta tulleesta tarjouksesta, palkka laskettuna vakiokaavalla

Pelaajan uskollisuudessa on 6 tasoa. Näihin perustuvat sopimusvaihtoehdot ovat seuraavat:
-3 : pelaaja ei anna joukkueelleen mahdollisuutta tarjota korkeinta tarjousta vastaavaa summaa. Ainoa tapa allekirjoittaa uusi sopimus tällaisen pelaajan kanssa on tarjota hänestä eniten
-2 : pelaaja hyväksyy sopimustyypit 4
-1 : pelaaja hyväksyy sopimustyypit 3, 4
1 : pelaaja hyväksyy sopimustyypit 2, 3, 4
2 : pelaaja hyväksyy sopimustyypit 1, 2, 3, 4
3 : pelaaja pysyy joukkueessaan kunnes manageri päättää myydä tai erottaa hänet

Pelaajien määrä joukkueessa
Jos joukkueella on vähemmän kuin 20 pelaajaa, manageri erotetaan (katso Säännöt). Jos joukkueella on enemmän kuin 64 pelaajaa, junioreita ei voi nostaa joukkueeseen, eikä joukkueeseen voi myöskään ostaa tai pestata uusia pelaajia.

Siirrot
Viimeisimmät samankaltaisten pelaajien siirrot. Tämä toiminto on käytössä vain omien pelaajien ja kaupan olevien pelaajien kohdalla.
Linkki Siirrot-sivulle on pelaajan tietosivulla.

PARHAAT MANAGERIT