Kirjaudu peliin
PerustiedotPelaajatHalli
 Tietoa pelaajista LosAngelsk
 Nimi Ikä TI Ott Lauk Maa Syö +/- Jmin L-Mv M-Mv T%
 Anton Yarovenko 32 269  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eduard Skryagin 29 299  2 2 0 0 1 6 0 0 0  
 Sergey Arsov 21 144  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vieromil Zuber 30 484  2 0 0 0 0 0 46 2 95.7  
 Mikhail Pogodin 29 363  2 8 2 0 1 0 0 0 0  
 Jan Pour 20 136  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rinat Strizhov 25 256  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mikhail Prudkov 33 316  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dmitriy Grekhovodov 22 162  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Artur Sumkin 18 62  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valentin Syanov 25 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Loránd Dobos 22 177  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Roland Kneipp 28 289  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arnaud Böhni 33 410  2 7 3 0 4 4 0 0 0  
 Vyacheslav Selevachev 33 293  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dmitriy Manoshin 28 287  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erkki Norrena 36 419  2 5 0 2 4 4 0 0 0  
 Petr Tikhanin 22 171  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gennadiy Tushnov 18 65  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tibor Siposs 26 260  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gennadiy Poleychuk 30 322  2 2 0 1 1 0 0 0 0  
 Rosario Testi  Zraneny 31 409  2 4 0 1 1 0 0 0 0  
 Fedot Spiridovskiy 34 412  2 4 0 0 4 0 0 0 0  
 Vyacheslav Vasenin 30 286  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tihon Obnoskov 30 345  2 3 0 0 1 0 0 0 0  
 Atis Kaķis 34 393  2 3 0 0 1 0 0 0 0  
 Karp Grishaev 32 317  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leanard Tarusevich 32 271  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dražan Teškerdžić 32 462  2 10 1 2 4 0 0 0 0  
 Fadey Shigabutdinov 31 271  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Makar Ahramovich 32 262  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Francisco Javier Johow 30 370  2 9 2 0 1 4 0 0 0  
 Gavriil Domernikov 18 68  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Maksim Yakunkin 21 149  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ralfs Delveris 31 445  2 11 1 2 4 0 0 0 0  
 Lubor Poláček 30 420  2 7 0 2 1 4 0 0 0  
 Nazim Dupuis  Zraneny 30 307  2 2 0 1 1 0 0 0 0  
 Gerhard Witkowski 31 287  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fred Ackerknecht 27 229  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Tsirkunov 26 218  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Sukhikh 29 297  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Stepan Kratov 30 287  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Abel Pombo 25 224  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leo Faner 27 382  2 11 1 1 1 0 0 0 0  
 Petr Knyazev 23 202  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Lutoshin 24 197  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pavel Tsulygin 19 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Anton Yevteushenkov 22 189  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Demid Bessmertnyy 22 170  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergey Demyanok 20 127  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ernesto Simplício 19 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yan Smoktunovskiy 19 94  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Sergio Bermudez 19 105  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vyacheslav Mayor 18 70  0 0 0 0 0 0 0 0  

Tehtävät Maailma