Logg inn på spillet

Overgangsmarkedet
Disse spillertypene finner man på overgangsmarkedet :

Restricted free agents - spillere som ikke har noen kontrakt. Lagene tilbyr disse spillerne en signeringsbonus (som spilleren får etter at kontrakten er signert) og spilleren kommer til det laget som har tilbudt det høyeste budet. Frie spillere skriver kontrakt for 1 sesong (70 dager) (70 dager). Beskyttede spillere er alle spillerne yngre enn 27 år.

Spillere til salgs - spillere som har kontrakt, men som ønskes solgt av manageren. Her går hele overgangssummen fra kjøper til selger når overgangen er klar. Spilleren vil få den samme kontrakten i sitt nye lag som han hadde i sitt forrige lag (lønn + kontrakstid).
Mulighet for spillersalg finner du på spillerens detaljside. Der skriver du inn minimumspris og antall dager spilleren skal være på overgangsmarkedet. Den laveste prisen du kan legge ut en spiller for er 10.000, korteste tiden på markedet er 2 dager og maksimalt 6 dager. Budfristen avgjøres av hvor mange dager spilleren skal være på markedet , som er antall dager ganger 24 timer fra aktuell HA tid.
Når du søker på markedet kan du ikke se dine egne spillere som er til salgs. Disse finner du på siden "Marked".

Ubeskyttede spillere - spillere som er 27 år eller eldre og som har 6 dager til kontrakten utløper vil vises på overgangsmarkedet som ubeskyttet. I løpet av den første dagen på markedet, kan alle lag tilby spilleren kontrakt. Spillerens nåverende lag har da sjansen til å matche det høyeste tilbudet inntil den gjeldende spillers kontrakt utgår.
Ubeskyttede spillere skriver kontrakt for 1, 2, eller 3 sesonger (210 dager) (basert på lojalitet).

Den største forskjellen med ubeskyttede spillere er at :
 • du ikke kan selge han før han har vært i laget ditt i minst 10 uker og bare hvis det er mer enn 14 dager til kontrakten utløper.
 • detaljert informasjom om den aktuelle ubeskyttede spilleren og hans forskjellige muligheter finner du under spillerens detaljside under 'kontrakt' linken. Her finner du kompensasjonsbeløpet - ny eier av spilleren må betale deg kompensasjon hvis spilleren din bestemmer seg for å signere kontrakt med et annet lag. Kompensasjonsbeløpet er beregnet ut ifraspillerens egenskaper. Også informasjon om spillerens lojalitet og hvilke kontraktsmuligheter som vil være tilgjengelige finner du her sammen med informasjon om hvor fornøyd spilleren er.

  Automatisk kontraktfornyelsessystem for ubeskytta spilllere:
  I tilfeller hvor manageren uteblir eller ikke har mulighet til å ta seg av laget burde du bruke automatiske bud for å eie ubeskytta spillere. Denne effekten er skrudd av som standard på alle spillere og du kan skru den på på spillerens 'Kontrakt' side.
  Det automatiske systemet benytter mine penger ut i fra tilgjengelig kontrakt!
  Alle andre begrensninger (basert på lagets faktiske kontantbeholdning og spillerens lojalitet) gjelder også for det automatiske budsystemet.

  Alle lag har en grense for bud på ubeskyttede spillere fra andre lag og deres 10-100% av klubbens disponible kontantbeholdning. Denne prosentandelen øker med lageiernes' tillit.

  Søking
  etter spillere på overgangsmarkedet kan bli delt opp i markedskategorier og andre kriterier - nasjonalitet, maksimum- og minimumsverdier på egenskaper og maksimums- og minimumspris.
  Når du ser spillerne på "Alle" overgangsmarkedet er de delt inn i tre kategorier med farger - frie er svarte, til salgs er blåe og ubeskyttede er røde.

  For å finne det nåværende budet man har på en spiller må man gå til siden Marked.

  Liste over seneste bud
  Side med en liste over alle bud på spilleren i løpet av siste 7 dager. Bare det høyeste budet på en spiller vises.

 • TOPP LIGAER