Logg inn på spillet
Regler
Generelle regler :
- Å ikke kjenne til reglene er ingen unnskyldning, heller ingen formildende omstendighet
- Praktisering av reglene tolkes av spillelederen (bare underlagt admin) etter eget og beste skjønn

Det er forbudt å :
- Arrangere transaksjoner av penger eller spillere mellom lag i den hensikt å favorisere det ene laget uansett hvilken metode som blir brukt
- Navn på lag, arena og managere må ikke virke støtende eller krenkende
- Misbruke mulige feil eller mangler i spillet eller å forsøke å utnytte svakheter i reglene for å få fordeler i forhold til andre managere
- registere i ett annet land enn ditt eget (i tilfelle landet ditt finnes)
- det er ulovlig å kjøpe en spiller til en pris som er mye høyere enn hans markedsverdi
- fornærme, på noen som helst måte true eller krenke andre managere på forumene eller via spillets E-post system
- bruken av banneord
- å reklamere for andre online spill
- kommentere GMs (Game Masters) og MODs (Moderators) avgjørelser og straff på forumet. Hvis du mener at en avgjørelse eller straff ikke er passende, vennligst kontakt den ansvarlige GM eller MOD via e-post eller HA-mail
- det er forbudt å poste innlegg som bryter reglene, eller oppfordrer til lovbrudd (gjelder forum og HA mail)
- du kan reklamere for spillere på markedet kun på et spesielt forum som heter Overganger. Du kan etterspørre treningskamper på et eget forum som heter Vennskapskamper
- det er forbudt å fremheve dine innlegg på forumet med spesielle tegn, 'bumping', det vil si å komme med unødvendige svar til en forumtråd, hvor hensikten er å flytte tråden opp for å promotere deg selv eller trådens innhold
- det er forbudt å spame forum og epost - for eksempel ved juksing av multiple beskjeder med samme tekst
- Bare morsmålet eller engelsk er tillatt på nasjonale forum

Å styre flere lag :
- Hver manager har bare lov til å kontrollere 1 lag
- det er forbudt å logge inn på andres spillerkontoer uten unntak
- det er forbudt å gi passordet ditt til en annen

Hvorfor er det å spille med flere lag forbudt?
Hvert lag i dette spillet øker belastningen på serveren og det senker farten på spillet litt og øker driftskostnadene til spillet. Fordi vi ønsker at spillet skal være gratis, vil vi at spillet skal være tilgjengelig for flest mulig slik at de kan få en så god utgave av spillet som mulig og derfor vil vi at en person bare har kontroll over ett lag.
Dette er helt forbudt når man bruker samme IP addresse (eller samme PC):
- få spillere fra hverandre - hverken kjøpe dem eller signere de ubeskyttede spillerne
- disse overtrampende resulterer vanligvis i permanent utestengelse til alle kontoer!

Manager blir sparket :
- En manager vil få sparken fra sitt lag: hvis han/hun er inaktiv i 56 dager, hvis innlogging ikke skjer innen 6 dager fra grunnlegging av et lag (talt fra nattoppdateringen da laget bel grunnlagt), , eller hvis ett lag har mindre enn 20 spillere .
Om lagets økonomiske balanse kommer under -50 000 000 vil managerens konto bli sperret. Om hans balanse kommer over sperregrensen igjen, vil kontoen bli gjenåpnet - manageren vil ha nøyaktig en innlogging på seg til å fikse dette problemet.

Alle situasjoner som ikke blir omfattet av reglene vil bli behandlet individuelt.

BESTE MANAGER