Zapisz się do gry
Podstawowe informacjeZawodnicyLodowisko
 Informacje o zawodnikach HC Foresters Togliatti
 Nazwa Wiek IU M Str Gol Asy +/- KM S-B G-B P-B
 Alexey Tereshkov 29 401  25 0 0 0 0 0 619 81 86.9  
 Fadey Belyushin  Zraneny 27 352  35 46 0 9 10 44 0 0 0  
 Petr Skokun 22 268  36 44 1 0 -8 10 0 0 0  
 Valentin Nemchenko 23 271  33 11 0 2 -6 2 0 0 0  
 Ilya Martynchev 17 93  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexey Nikolaenko 27 373  29 35 0 17 7 16 0 0 0  
 Dmitriy Buzanov 28 402  34 22 0 14 5 10 0 0 0  
 Ivan Simochkov 28 372  35 137 29 1 11 24 0 0 0  
 Brad Pritchard 27 358  33 28 0 26 11 36 0 0 0  
 Ruslan Ryabikov 21 235  1 0 0 0 0 0 7 1 85.7  
 Viktor Rubakhov 18 124  2 1 0 0 -1 0 0 0 0  
 Stepan Rybnikov 24 308  33 6 0 2 -8 8 0 0 0  
 Anatoliy Biryuchkov 20 215  2 0 0 1 -1 0 0 0 0  
 Evgeniy Lakedemonskiy 29 361  34 108 17 1 5 6 0 0 0  
 Konstantin Melanin 17 91  1 5 0 0 0 2 0 0 0  
 Sergey Shelontsev 31 432  33 47 1 22 11 0 0 0 0  
 Ilnaz Parmanin 25 345  9 0 0 0 0 0 191 21 89  
 Semen Botalov 28 361  33 102 18 2 12 26 0 0 0  
 Artemiy Shumilkin 28 365  34 4 0 11 5 16 0 0 0  
 Denis Madyarov 22 233  3 3 0 1 0 0 0 0 0  
 Juho Sjöblom 30 409  31 111 20 2 8 16 0 0 0  
 Taras Klimshin 30 340  34 80 8 2 5 28 0 0 0  
 Ryozo Takeda 29 387  32 92 11 13 14 24 0 0 0  
 Kristian Bergh 26 345  36 7 0 1 -8 0 0 0 0  
 Anton Kushner 26 293  10 6 0 3 3 8 0 0 0  
 Ivan Bzowski 26 353  34 37 0 12 5 14 0 0 0  
 Ruslan Kolomnin 17 96  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Anatoliy Teterin 25 310  35 118 9 1 9 14 0 0 0  
 Oleg Parashkov 24 297  7 9 0 1 -5 8 0 0 0  
 Evgeniy Baryshnikov 25 368  36 53 3 20 10 6 0 0 0  
 Fedot Yakir 24 298  36 41 4 0 -8 6 0 0 0  
 Leontiy Ostapenko 22 265  6 5 0 1 0 8 0 0 0  
 Eduard Yaryshkin 19 168  2 1 0 0 -1 0 0 0 0  
 Vasiliy Korelskiy 21 231  2 0 0 0 0 0 36 5 86.1  
 Prohor Aktsipetrov 21 226  4 15 0 0 -2 2 0 0 0  
 Afanasiy Prishvin 21 223  4 13 0 0 1 2 0 0 0  
 Nikita Pogrebnoy 19 166  2 7 1 0 -1 0 0 0 0  
 Mikhail Antonychev 17 97  0 0 0 0 0 0 0 0  

CZOŁOWE LIGI