Intra in joc
Informaţii primareJucătoriCalendar
JUCĂTORI - Echipa naţională Rusia
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- S-P G-P P-P
 Vadim Manyurin  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vyacheslav Likhachev  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksim Anikeenko  20 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alexey Samsonyan  20 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Viktor Selivankin  20 214 1 0 0 0 0 0 0 0
 Anton Anfilodyev  20 219 2 1 0 0 4 0 0 0
 Alexander Baliev  20 239 1 1 0 0 1 0 0 0
 Igor Gordiyuk  20 226 2 6 3 1 4 0 0 0
 Valentin Peresypkin  20 231 2 4 0 2 4 0 0 0
 Artem Yanenko  20 227 2 4 1 1 4 0 0 0
 Ivan Tsypov  20 234 2 0 0 0 1 0 0 0
 Tihon Postovalov  20 233 2 1 0 1 1 0 0 0
 Miroslav Shcherbatykh  20 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pavel Tsikenonpaser  20 240 1 0 0 0 0 23 2 91.3
 Afanasiy Potapenko  20 241 2 5 1 0 1 0 0 0
 Nikolay Legenkiy  20 231 2 5 0 1 1 0 0 0
 Yuriy Brylin  20 236 2 8 2 0 1 0 0 0
 Anton Tereshchuk  20 220 0 0 0 0 0 0 0 0
 Almaz Ovidiev  20 226 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nikolay Seliverstov  20 221 2 0 0 0 3 0 0 0
 Stepan Bayramov  20 223 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sidor Konkov  20 229 2 1 0 0 0 0 0 0
 Pavel Usatov  20 225 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vladislav Brukhov  20 251 2 0 0 0 0 0 0 0
 Konstantin Voloshinovskiy  20 235 2 6 0 0 0 0 0 0
 Anton Semiletnikov  20 245 2 6 1 0 1 0 0 0
 Anatoliy Fadeychev  20 242 2 2 0 0 0 0 0 0
 Prohor Shelepov  20 250 2 3 0 0 0 0 0 0
 Kapiton Evseenkov  20 224 2 2 0 0 0 0 0 0
 Valentin Kirkorov  20 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Roman Gribanov  20 241 2 0 0 1 0 0 0 0
 Afanasiy Mostovoy  20 214 1 0 0 0 0 0 0 0
 Denis Stakhanov (Zraneny 1)  20 250 1 4 0 0 -1 0 0 0
 Dmitriy Stroganov  20 249 1 0 0 0 0 24 2 91.7
 Vladimir Martych  20 226 0 0 0 0 0 0 0 0

CELE MAI BUNE LIGI