Vstup do hry
- Obchod - Sponzorský balík zdarma -

Túto akciu je možné vykonať iba v aktívnom hlavnom mužstve !