Vstup do hry
Pravidlá hry
Všeobecné pravidlá :
- neznalosť týchto pravidiel neospravedlňuje a nie je to ani poľahčujúca okolnosť
- spôsob a účinnosť trestu za porušenie pravidiel určuje administrátor hry (ďalej len admin)

Je zakázané :
- akýmkoľvek spôsobom cielene presúvať financie alebo hráčov za účelom zvýhodnenia mužstva, realizované jedným človekom alebo na základe dohody viacerých osôb
- názvy mužstiev, štadiónov a mená manažérov nesmú byť neslušné alebo vyvolávajúce pohoršenie
- zneužívať prípadné chyby v hre a nedostatky v pravidlách
- registrovať sa v inej ako vlastnej reálnej krajine (v prípade že tá krajina existuje)
- je zakázané kupovať hráča za cenu, ktorá výraznejšie prevyšuje jeho trhovú hodnotu
- urážať, vyhrážať sa a slovne napádať manažérov na diskusiách a prostredníctvom hernej pošty
- nadávať
- propagovanie alebo iné zviditeľňovanie iných online hier
- komentovať rozhodnutie správcu hry (GM) a moderátora (MOD) alebo trest na diskusii, v prípade že sa vám trest alebo rozhodnutie zdá nesprávne, kontaktujte toho, kto vás potrestal e-mailom alebo HA poštou
- na diskusii a v pošte je zakázané uverejňovať príspevky, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo propagujú trestné činy
- upozornenie na hráča, ktorý sa nachádza na trhu, je dovolené písať iba do špeciálnej diskusie Obchody. Záujem o priateľský zápas je dovolené inzerovať iba v špeciálnej diskusii Priateľské zápasy
- na diskusii je zakázané zvýrazňovať názov témy použitím špeciálnych znakov alebo veľkých písmen, zvýrazňovať diskusné témy bezdôvodným pridávaním príspevkov s cieľom dostať tému nahor, a tak propagovať seba alebo tému
- na diskusii aj v pošte je zakázané spamovanie – napr. viacnásobné písanie tej istej správy
- v národných diskusiách je dovolený iba zodpovedajúci jazyk alebo angličtina

Hranie za viac mužstiev :
- jeden hráč má dovolené ovládať iba 1 mužstvo
- je zakázané prihlásiť sa do cudzieho konta za akýchkoľvek okolností
- je zakázané darovať svoje konto v hre inému manažérovi

Prečo je zakázané hranie za viac mužstiev?
Každé mužstvo v tejto hre znamená záťaž na server, každé mužstvo o niečo spomalí odozvy pri hraní, čím sa zvyšujú aj náklady na prevádzku projektu. Pretože je možné hrať sa bez obmedzenia v podstate zadarmo, chceme umožniť prístup do hry čo najviac ľuďom a udržať aj rýchle odozvy hry, jeden manažér môže ovládať iba jedno mužstvo.
Čo je prísne zakázané pri používaní rovnakej IP adresy (hraní z toho istého počítača):
- získavať vzájomne svojich hráčov, či už kúpou, alebo ako nechránených
- tieto previnenia sa končia väčšinou trvalým zablokovaním všetkých dotknutých mužstiev!

Vyhodenie manažéra :
- manažér bude z mužstva vyhodený : ak je neaktívny 56 dní, ak sa neprihlási do mužstva počas 6 dní od pridelenia mužstva (počíta sa od nočného výpočtu, v ktorom bolo mužstvo pridelené), ak má mužstvo menej ako 20 hráčov .
V prípade, že je hotovosť mužstva nižšia ako -50 000 000 , bude manažérovi zablokovaný prístup do mužstva dovtedy, kým hotovosť znovu nestúpne nad túto sumu - manažér v tomto prípade dostane k dispozícii presne 1 prihlásenie na vyriešenie finančných problémov mužstva.

Všetky situácie, nepopísané v týchto pravidlách, budú posúdené a vyriešené individuálne.

Úlohy Svet