Virtuelne usluge :
Sponzorski paket je virtuelna usluga za one menadžere koji žele imati najbolji osećaj i zabavu igrajući Hokej Arenu. Aktivacijom ove usluge, menadžer nema prednost u odnosu na druge timove, ali dobija pregršt novih funkcija koje Hokej Arenu čine ugodnijom za igru (npr. grb tima, izjave za javnost). Detaljne informacije o sponzorskom paketu.

Pravila za povraćaj novca :
Pretplata na uslugu može biti vraćena u punoj vrednosti tokom 15 dana od aktivacije, ako kupac nije zadovoljan.

Kupac ima pravo na povraćaj novca bilo koje virtualne usluge, ako predstavnik operatora Hokej Arene ili osoba koje su postavljene od strane operatora, odbiju pristup prema www.hockeyarena.net. Takvo odbijanje može da se dogodi, ako se utvrdi da kupac krši pravila Hockey Arena. U tom slučaju, kažnjeni korisnik može zatražiti povraćaj novca u iznosu proporcionalnom preostalom vremenu aktivirane usluge. Kažnjeni korisnik kao alternativnu mogućnost ima prebacivanje aktivirane usluge na drugi tim.

Jednoznačna identifikacija svakog korisnika (za potrebe povraćaja novca) je e-mail naznačen pri registrovanju korisnika.

Lične informacije :
Sakupljamo i arhiviramo podatke koje nam pošaljete preko našeg portala ili na neki drugi način. Koristimo ove podatke isključivo za interne potrebe. Naše poslovne aktivnosti ne fokusiraju se na prikupljanju podataka naših korisnika! Ne trgujemo podacima naših korisnika i poštujemo sve principe i uverenja zaštite privatnosti i podataka.

Zadaci Svet