Vstup do hry
 Informácie o štadióne Careful Chimpanzee
 Meno štadióna  
 Kapacita štadióna 3000 divákov 
 Tréningové priestory 15 % (0%) 
 Regeneračné priestory 15 % (0%) 
 Juniorská prípravka 15 % (0%) 
 Roztlieskávačky 15 % (0%) 
 Oddelenie prieskumu 15 % (0%) 
 Oddelenie marketingu 15 % (0%) 

TOP MANAŽÉR