Vstup do hry
 Informácie o štadióne lordVDR
 Meno štadióna death star 
 Kapacita štadióna 13111 divákov 
 Tréningové priestory 170 % (250%) 
 Regeneračné priestory 170 % (250%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 50 % (100%) 
 Oddelenie prieskumu 100 % (100%) 
 Oddelenie marketingu 75 % (100%) 

Úlohy Svet