Vstup do hry
 Informácie o štadióne Les Euggies Pull ups
 Meno štadióna Fonsorbes Arena 
 Kapacita štadióna 10000 divákov 
 Tréningové priestory 150 % (150%) 
 Regeneračné priestory 150 % (150%) 
 Juniorská prípravka 100 % (100%) 
 Roztlieskávačky 100 % (100%) 
 Oddelenie prieskumu 100 % (100%) 
 Oddelenie marketingu 70 % (70%)