Prijavite se u igru
 Informacije o stadionu HPK Hämeenlinna Oilers
 Ime stadiona Oilers Arena 
 Kapacitet stadiona 10000 sedišta 
 Područje treninga 200 % (200%) 
 Područje regeneracije 205 % (205%) 
 Juniorska škola 100 % (100%) 
 Navijačice 0 % (80%) 
 Istraživački odsek 100 % (100%) 
 Marketinški odsek 100 % (100%) 

Zadaci Svet