Logg inn på spillet

Trening
Spillernes trening beregnes hver dag etter kamp automatisk. Treningssjemaene er satt opp i to steg, lage ett skjema og fylle inn med egenskaper som skal trenes (på siden Sjema) og å tildele spillerne ett skjema de skal trene etter (på siden Trening).

Skjemaer

treningsskjema betyr å velge aktiviteter spilleren skal trene i løpet av hele dagen. Det er mulig å velge opptil 30 treningsskjemaer som varierer med hvilke egenskaper som skal trenes og treningens lengde.

For eksempel kan ett treningsskjema for en senter se ut som dette :
Angrep:40%, Skudd:30%, Styrke:30%, Hvile:0%
Vi kaller det "Angrep-100"
Dette valget vil si at spilleren vil bruke 40% av tilgjengelig treningstid på å trene angrep, 30% av treningstiden på å trene på skudd 30% av treningstiden på å trene styrke.

Ved siden av treningsskjemaet, er den totale treningstiden for egenskapene også berørt av treningsintensiteten. Dette kan endres i Skjema-siden og gjelder bare de spillerne som ikke spiller kamp.
Spillere som spiller kampen velger sin treningsintensitet automatisk utfra sitt energinivå .

Dersom treningsintensiteten er satt til 80% vil spilleren som bruker dette treningsskjemaet "Angrep-100" fordele treningen sin slik :
Angrep:32%, Skudd:24%, Styrke:24%, Hvile:20%
Spilleren trener sine egenskaper avhengig av tiden han er gitt hver egenskap og treningsintensiteten, tiden som blir til overs brukes til hvile.

Spillernes hvile kan bli angitt direkte i treningssjemaene ved å ikke bruke 100% av treningstiden, ubrukt tid blir automatisk brukt til hvile. Hvis vi endrer treningsskjemaet "Angrep-100" :
Angrep:20%, Skudd:15%, Styrke:15%, Hvile:50%
og kaller det "Angrep-50",
Vil treningen bli fordelt slik (med treningsintensiteten satt til 80%) :
Angrep:16%, Skudd:12%, Styrke:12%, Hvile:60%

Det er ikke nødvendig å sette opp hvile for resten av spillerne som spiller kamp - de hviler automatisk etter kampen basert på deres energinivå da!

Trening
Alle friske spillere vises på treningssiden, med deres egenskaper og deres daglige treningsfremskritt (Tre). Du tildeler ett treningsskjema til hver spiller ved å velge ut ett i tekstboksen Du må bekrefte endringene i treningsoppsettet ved å klikke på Bekreft.

Spillere med trenings skjema satt til "IDLE", de trener ikke (selv om de var med å spilte kamp) og genererer tregere!
Spiller med lavere energi 20% er for sliten til å trene, og vil automatisk bli satt til "IDLE" på trenings program!

Spillere
Hver spiller har 11 hovedegenskaper som påvirker spillerens prestasjoner i kamp og andre som påvirker andre deler av spillet.

Målv
Egenskapen til en spiller til å spille som målvakt - sammen med fart virker inn på effektiviteten for en målvakt til å stoppe skudd.

Forsvar
Forsvars spillere benytter denn egenskapen primært i å forsvare seg mot det andre laget sine angrep. Selvfølgelig er forsvar benyttet av angripere også, men mindre enn forsvarere, dette fordi deres primære aktivitet er angrep.

Angrep
Skills og egenskapene til utespillerne i angrepsspillet, brukes i hovedsak av angrepsspillere (brukt på samme måte av forsvarere son forsvar brukes av angrepsspillere).

Skudd
Skudd brukes av utespillerne til å skyte på mål.

Pasning/Puckkontroll
Utespillere - gode eller dårlige pasninger kan øke (eller minske) muligheten for at skytteren scorer. Viktig for alle centere - da deres primære oppgave er å passe pucken og skape noen gode sjanser.
For målvakter vil det bli brukt puck kontroll/passning og vil representere hvor godt målvakten kontrollerer og passer pucken etter reddning av ett skudd. Lav puck kontroll vil gi motstanderen ett høyere antall av returer. Disse returene har en inndirekte økning i sansynlighet for å score ved normale skudd på mål.

Styrke
En center bruker sin styrke (i kombinasjon med angrepsegenskapen) til å vinne dropper og alle utespillerne bruker styrkeegenskapen når laget forsvarer seg. I kombinasjon med riktig innstillt aggressivitet på rekken kan styrke øke rekkens totale evne til å dominere.

Hurtighet
Benyttes av alle spillere - en primæregenskap for keepere og sekundær egenskap for alle utespillere.

Selvkontroll
Utespillere - lav selvkontroll vil forårsake flere utvisninger - antallet utvisninger påvirkes også av rekkens aggressivitet.
Keepere - lav selvkontroll hos en keeper kan medføre at han etter en serie av raske mål imot mister selvtillit og konsentrasjon. Dette fører til at han spiller dårlig resten av kampen. I kamprapporten vil det vises på denne måten 'Målvakten har midlertidig mistet troen på seg selv'.

Alle disse egenskapene forbedres gjennom trening og også gjennom kamper. Hvor mye det forbedres gjennom kamp avgjøres av spillerens posisjon på banen. Treningsoppsett og måter for å forbedre egenskapene til spillerne er beskrevet mer detaljert under Trening.

De neste egenskapene påvirker også direkte spillerens prestasjoner i kamper, men endres etter andre regler enn den gruppen over :

Energi
Spillerne blir slitne i løpet av kamper avhengig av hvor lang tid dem har vært på isen og derfor synker energien dems. Målvakter blir slitne avhengig av hvor mange skudd de har fått på seg. Energitap for hver spiller har følgende innvirkning på hans prestasjoner - hvis en spiller mister 30% av sin energi, vil egenskapene målvakt, forsvar, skudd, styrke og hurtighet bli svakere i løpet av kampen med 30%. Dette gjelder også hvis spilleren starter kampen med lav energi.
Energien til spillerne synker og øker også som følge av intensiteten på treningen. Spillere vil hente seg inn igjen endel i løpet av natthvilen uavhengig av hvordan dem trener om dagen. Veldig slitne spillere (mindre enn 60% energi) er mer utsatt for skader.
I kamprapporten kan du se energien til spillerne både før og etter kampen i kolonnen Ene.

Form, rutine
Høy form og mye rutine gjør at spilleren kan bruke sine egenskaper mer effektivt. Mens på den andre siden, vil lav form og lite rutine øke risikoen for at spilleren skal gjøre store tabber. .

Formen til spillerne skal gjenspeile spillerens nåværende fysiske og mentale tilstand. Denne blir ikke direkte påvirket av kampinnsats eller trening. Faktorer som påvirker form er vanligvis ikke en del av spillet (som f.eks. spillerens privatliv). Formen kan både øke eller synke for hver dag, den beste måten å reagere på disse endringene er å bytte spillere med lav form med spillere med høy form. Retningen på formen kan endres ved hver døgnoppdatering, og muligheten for å påvirke den til å øke kan i mindre grad bli påvirket av disse alternativene :
- lett eller middels trening (gjelder bare spillere som ikke spiller kamp)
- en bra gjennomført kamp

Formen til skadede spillere vil sakte synke i den perioden spilleren er skadet.

Spillerne får rutine kun gjennom å spille kamper. Mest rutine får man ved å spille viktige kamper, for eksempel i sluttspill eller cupkamper i NM.

Andre spilleregenskaper :

Alder
Alderen til spillerne øker ett år i slutten av hver sesong. Når en spiller når sitt høydepunkt som spiller, vil egenskapene hans sakte begynne å synke.

Kontrakter
Antall dager igjen på spillerens kontrakt.
I den detaljerte visningen av hver enkelt spiller finner du valget "Spark spiller". Spillere med kvalitet lavere enn 40 vil umiddelbart pensjoneres, andre vil forsøke å finne seg en ny arbeidsgiver.
Alle spillerkontrakter vil bli automatisk forlenget forutsatt at laget har tilstrekkelige midler for å utbetale signeringsbonusene.

Skader
Hvilken type skade og en antagelse om hvor lenge han vil være skadet.

Lønning
Spillerens dagslønn under sin nåværende kontrakt..
Utenlandske spillere får i tillegg til sin vanlige lønn en bonus på 15%.

Land
Nasjonalitet.

Lag
Hvilket lag som har en nåværende kontrakt med spilleren.

Kvalitet
En veldig viktig betegnelse som ikke direkte påvirker prestasjonene i kamper men som har en stor innvirkning på treningseffekten. Når egenskapsverdien når 150% av kvaliteten vil treningshastigheten på denne egenskapen gå kraftig ned.
Kvaliteten til spillerne bestemmes ved "fødselen" og vil aldri endre seg etterpå.

Potensial
Hver spiller har sin egen alderstopp. Når han når denne alderstoppen, vil hans egenskaper begynne å synke. Potensialprosenten synker gradvis mens spilleren blir eldre og når han får potensial på 0% betyr det at han har nådd sin alderstopp..
Den praktiske forskjellen mellom spillere som har potensial på 20% og 50% er at den første spilleren vil nå sin alderstopp tidligere og at hans egenskaper vil begynne å synke tidligere.

Egenskapsindeks
Egenskapsindeks er en sum av spillerens egenskaper (inkluderer ikke form og rutine).

Målvakters svake punkt
Spillere som skyter skudd mot målvaktens svake punkt har en større sjanse for å skore. Denne egenskapen er kun synlig for nåværende eier av spilleren.
Det er mulig å velge hvor spillerne skal sikte når de skyter skudd på siden for kampoppsett. Når man velger å skyte normalt vil skuddene bli likt fordelt over hele målet. Hva som er valgt som skuddpunkt kommer også frem i kamprapporten - kun dine egne kamper.

Stjerner
Antall stjerner Viser spillerens stjernestatus. I hver kamp deles det ut stjerner til tre spillere, disse spillerne vil bli mer populære hos supporterne og vil gradvis bli stjernespillere.
På detaljsiden for spillerne, kan du se utviklingen for spillere som ikke enda har blitt stjernespillere, som en prosentverdi angitt av analyseavdelingen.
Andre faktorer som øker stjernestatusen til spillerne er statistiske lister som blir vurdert i slutten av hver sesong. Disse er :
Kanadisk poengliga - spillerne rangeres etter både antall skårede mål og antall assister.
Skytterliga - spillerne rangeres etter antall skårede mål.
Beste forsvarer - forsvarere rankes i forhold til antall mål og assists. Denne kategorien inneholder alle spillere som har spilt seriekamper som forsvarspillere.
Beste målvakt - målvakter rangeres etter redningsprosent. Denne kategorien gjelder kun for målvakter som har spilt som målvakt i minst halparten av seriekampene inneværende sesong.

Så hvilken rolle har en stjernespiller i laget ? Utvilsomt vil en stjernespiller ha høyere lønn, men det er positive sider også - flere tilskuere vil komme på kampene og de vil kjøpe supporterutsyr.
Liste over alle stjernespillerne på laget finner du på siden "Spillere", "Stjerner".
Hvis en spiller bytter til en klubb i en annen serie vil hans stjernestatus synke litt.

Tilfredshet
Spilleren vil bli mer fornøyd jo flere offisielle kamper han får spille i. Tilfredshet påvirker kun ubeskyttede spillere som er på overgangsmarkedet - sjekk denne guiden under Marked.

Nivåer av tilfredshet :
hengiven
glad
tilfreds
fornøyd
nøytral
urolig
utilfreds
deppa
opprørsk

Lojalitet
Karakter som påvirker muligheten og valgene ved å signere en ny kontrakt med en spiller hvis han blir ubeskyttet spiller.
Kontraktsopsjoner:
1. kontrakt for 70 dager, signeringsbonus 0, spillerens lønn vil være hans standard utregnede lønn pluss 1/70 av 45% av det høyeste budet fra andre lag
2. kontrakt for 70 dager, signeringsbonus 40% av det høyeste budet fra andre lag, lønn utregnet etter standardformel
3. kontrakt for 140 dager, signeringsbonus 70% av det høyeste budet fra andre lag, lønn utregnet etter standardformel
4. kontrakt for 210 dager, signeringsbonus 100% av det høyeste budet fra andre lag, lønn utregnet etter standardformel

Spillerens lojalitet kan ha 6 forskjellige nivåer, kontraktens innhold baseres på følgende forhold for alle nivåer:
-3 : spilleren vil ikke gi sin nåværende eier muligheten til å komme med et bud tilsvarende det høyeste. Den eneste måten man kan re-signere en slik spiller er å overby alle andre klubber
-2 : spiller vil akseptere kontrakststyper 4
-1 : spiller vil akseptere kontrakststyper 3, 4
1 : spiller vil akseptere kontrakststyper 2, 3, 4
2 : spiller vil akseptere kontrakststyper 1, 2, 3, 4
3 : spilleren vil bli værende i laget helt til manageren hans bestemmer seg for å selge eller sparkespilleren

Antall spillere i laget
Hvis laget har færre enn 20 spillere vil manageren bli sparket (se Spilleregler). Hvis laget har flere enn 64 spillere, juniorer vil ikke komme til laget og det er ikke mulig å kjøpe eller å signere nye spillere.

Overganger
Oversikt over overganger med lignende spillere. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for egne spillere og spillere på overgangsmarkedet.
Link til spillerens overganger finner du på spillerenes egen detaljerte side.

Oppdrag Verden